Учреждение «Раздан-5»

Директор Рубен Варданян
Адрес: РА, г. Раздан, Горцаранаин 1 
Телефон: (+374 10) 29-41-49